Poprzednia wersja strony internetowej dostępna pod linkiem http://zsstaszkowka.manifo.com/
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Strona Internetowa

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsstaszkowka.pl


Dane teleadresowe jednostki:
Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce
38-321 Staszkówka, ul. Św. Jana Pawła II 3
Tel: 18 3541124 fax: 18 3541124

szkola@zsstaszkowka.pl
ePUAP: ZSwStaszkowkce/SkrytkaESP, ZSwStaszkowkce/domyslna

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Strona internetowa www.zsstaszkowka.pl jest  częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Brak opisów zdjęć – tekstu alternatywnego, dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
• Linki prowadzące do materiałów na innych stronach (podstronach) nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
• Część dokumentów nie ma poprawnie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez nauczyciela informatyki, wspomaganej narzędziami automatycznymi.
Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-25.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Michał Bąk bak.m@zsstaszkowka.pl (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek posiada pięć wejść: trzy wejścia, w tym główne, od ul. Św. Jana Pawła II, dwa wejścia z tyłu budynku od strony placu zabaw, jedno z nich z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Nad schodami do wejścia głównego znajduje się daszek zabezpieczający przed opadami.

  2. Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na dwóch poziomach uniemożliwia przemieszczanie się osób na wózku inwalidzkim.

  3. Jedna toaleta na parterze oraz jedna na przyziemiu jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Brak wind w budynku.

  4. W budynku zamontowana jest przenośna pętla indukcyjna.

  5. Na drzwiach wejściowych od strony sali gimnastycznej znajduje się tabliczka informująca o nazwie szkoły także w alfabecie Braille’a. Sale posiadają oznaczenia w alfabecie Braille`a.

  6. Przy wejściu od strony sali gimnastycznej, na ścianie holu zamontowany jest plan budynku (parteru), dostosowany do potrzeb osób niewidomych.

  7. Przed budynkiem, od strony sali gimnastycznej, znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest oznaczony przejazd wózkiem inwalidzkim z miejsca parkingowego do wejścia do budynku.

  8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  9. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik.

Data dodania: 2024-03-26 08:14:42
Data edycji: 2024-04-05 10:53:52
Ilość wyświetleń: 129
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej