Poprzednia wersja strony internetowej dostępna pod linkiem http://zsstaszkowka.manifo.com/
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aktualności

Placówka Wsparcia Dziennego

Film  z  podsumowania Placówki  Wsparcia Dziennego

https://drive.google.com/file/d/1MT9qgjwBM3PwV8z7kIoQr89UbJxeAxVK/view

 

 

 

Gmina Moszczenica – Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce realizuje projekt pt. ,,Placówka
Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w ramach placówki
wsparcia dziennego dla 150 dzieci i młodzieży i 110 rodziców/opiekunów tych dzieci z rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie na terenie gminy
Moszczenica placówki o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym, zlokalizowanej w Staszkówce
z punktami w Moszczenicy i finansowanie jej programu opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego
do 30.06.2022 roku.


Efektem projektu będzie utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci
i młodzieży do lat 18, zamieszkujących lub uczących się w szkołach na terenie Gminy Moszczenica
z siedzibą w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce wraz z dwoma punktami: w Zespole Szkół
w Moszczenicy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, łącznie 100 miejsc, w
tym:
- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce – 30 miejsc,
- w Zespole Szkół w Moszczenicy – 45 miejsc,
- w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy – 25 miejsc,
oferującej dzieciom pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych, niwelowaniu deficytów
rozwojowych oraz negatywnego wpływu środowiska, także w organizowaniu czasu wolnego.
Równolegle ze wsparciem dzieci realizowane będzie wsparcie rodziców/opiekunów dzieci w ramach
Indywidualnego Planu Wsparcia.

Okres realizacji Projektu: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 4 850 631,41 zł

Wartość dofinansowania: 4 123 036,69 zł.

Oferta placówki: Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć i wsparcia, w tym:
zajęcia opiekuńcze, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, matematyczne, matematyczno-
informatyczne, języka angielskiego, kulturalno-czytelnicze, biologiczno-chemiczne, fizyczne,
muzyczne, plastyczne, rytmiczno-taneczne, kulinarne, nauka pływania, nauka jazdy na łyżwach,
pomoc w odrabianiu zadań domowych i przygotowywaniu się do kolejnych lekcji.
Organizowane będą także cykliczne wyjazdy edukacyjno-kulturalne, zimowiska, półkolonie i festiwale
rodziny.

Wsparcie dla rodziców/opiekunów uczestników będzie obejmowało: spotkania rodzinne, w tym
wyjazdy w ciekawe miejsca, indywidualne konsultacje rodzicielskie z psychologiem lub/i pedagogiem
oraz warsztaty w ramach Szkoły dla rodziców.
Udział we wszystkich zajęciach jest dobrowolny i BEZPŁATYNY. Wszystkie dzieci i młodzież będą mieć
zapewniony posiłek, odpowiedni do pory zajęć, a rodzice catering podczas warsztatów.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi
jego realizacji, prosimy o kontakt z biurem projektu:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce
Ul. Św. Jana Pawła II 3
38-321 Staszkówka

tel. 18 3541124, email: spstasz@poczta.onet.pl

 

https://www.fundusze.malopolska.pl/

Data dodania: 2021-12-12 14:06:11
Data edycji: 2023-01-19 10:49:31
Ilość wyświetleń: 931
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej