Poprzednia wersja strony internetowej dostępna pod linkiem http://zsstaszkowka.manifo.com/
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aktualności

20 lat z Patronem

Innowacja pedagogiczna pt. „ 20 lat z Patronem”.

 

Innowacja była realizowana w klasach I – VIII, w ciągu dwóch miesięcy październik i listopad 2023r. podczas godzin dostępności oraz na wybranych lekcjach np. godzina wychowawcza, katecheza. Innowacją objęci zostali wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce. Podstawowym celem innowacji pedagogicznej było przybliżenie uczniom osoby Jana Pawła II, zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o Janie Pawle II, kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w oparciu o wzór Osoby Jana Pawła II, aktywne uczestnictwo całej społeczności szkolnej w wyjątkowym jubileuszu 20 lecia nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Staszkówce.

 

W ramach tej innowacji zrealizowano następujące działania:

 1. Msza św. w kościele parafialnym z udziałem pocztu sztandarowego i całej społeczności szkolnej.

Msza św. została odprawiona 10 listopada w kościele parafialnym pw. Imienia Maryi w Staszkówce. Koncelebrowana przez ks. Krzysztofa Jarmułę obecnego proboszcza, ks. Adama Chmiela – poprzedniego proboszcza w Staszkówce i inicjatora nadania imienia,  Tomasza Piecucha – naszego rodaka, ks. prałata Stanisława Pałkę – proboszcza parafii Rożnowice oraz ks. Dariusza Pawlusa - długoletniego katechetę szkół średnich, który wygłosił okolicznościową homilię. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował chór szkolny pod kierunkiem p. Piotra Burkota. W procesji z darami, jako wyraz wdzięczności Panu Bogu, zostały przyniesione kwiaty i świeca, jako dar od rodziców, IV tom publikacji pt. „Listy sercem pisane” - dar od uczniów oraz wotum: srebrne serce – dar od nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Staszkówce, które obecnie umieszczone jest w kościele parafialnym przy ołtarzu św. Jana Pawła II. We Mszy św. brali udział zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna. Na tą okoliczność zostały wykonane przez nauczycieli kokardy narodowe.

 

 1. Zorganizowanie uroczystej akademii z okazji 20 rocznicy nadania Imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Staszkówce.

Uroczysta akademia odbyła się również 10 listopada, bezpośrednio po Mszy św. na sali gimnastycznej. Rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych: Zespołów Szkół im. Jana Pawła II w Sitnicy oraz Staszkówce. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Ojczyzna to moja Matka”. Treść recytowanych tekstów, która przybliżyła zebranym gościom Osobę Jana Pawła II jako wielkiego Patrioty, była przeplatana pięknymi pieśniami i piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego pod dyrekcją P. Piotra Burkota. Niewątpliwie wyjątkowym momentem akademii było wysłuchanie nagrania fragmentu przemówienia Polskiego Papieża wygłoszonego podczas jednej z pielgrzymek do Polski, podczas którego nazwał Ojczyznę Matką. Dopełnieniem akademii był występ przedszkolaków i piosenka „Za Twoje słowa – kochamy Cię”. Za przygotowanie akademii odpowiedzialne były autorki innowacji, natomiast okolicznościową dekorację przygotowały p. Maria Fryczek oraz p. Danuta Belczyk. Po zakończeniu akademii odbyło się spotkanie zaproszonych gości przy papieskiej kremówce.

 1. Udział w XXIII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie.

W dniu 12 października 2023r. uczniowie z klas VI-VIII wraz z Panią Dyrektor , delegacją nauczycieli (p. Barbara Jerzak, p. Agnieszka Korzeń) oraz ks. proboszczem Krzysztofem Jarmułą, uczestniczyli w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Na placu, przed ołtarzem polowym spotkało się blisko 7 tysięcy uczniów i nauczycieli z ponad 190 szkół, którym patronuje Jan Paweł II. Wyjazd ten umożliwił uczniom poczuć się cząstką tej wyjątkowej Rodziny. Za organizację wycieczki odpowiedzialna była Agnieszka Korzeń.

 1. Konkurs plastyczny pt. ,,Jan Paweł II w oczach dziecka”.

W miesiącu październiku został ogłoszony konkurs plastyczny. Celem konkursu było pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II, ukazanie miłości do ojczyzny Jana Pawła II podczas jego pielgrzymek do Polski,  rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na temat: ”Jan Paweł II w oczach dziecka”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Na konkurs wpłynęło 23 prace plastyczne. Komisja konkursowa dokonała oceny prac. Wyłoniono I, II i III miejsce oraz przyznano dwa wyróżnienia. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce Emilia Deda kl. II

II miejsce Oliwia Cieślak kl. II

III miejsce Roksana Turek kl. III

Wyróżnienia: Julita Potok kl. II

                       Nikodem Hudek kl. II

Za organizację konkursu odpowiedzialne były: p. Maria Fryczek, p. Bożena Wasowicz, p. Wiesława Rojek, p. Edyta Sopala.

 1. Utworzenie kolejnego tomu „Listów sercem pisanych” (klasy IV-VIII)

Obchody jubileuszu stały się okazją do utworzenia czwartego już tomu „Listów sercem pisanych”. Chętne dzieci ze Szkoły Podstawowej należącej do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce mogły napisać list do Patrona Szkoły. Z klas III –VIII wpłynęło 72 listy, z których powstała księga. Treści zawarte w tych listach wyrażają obecne relacje dzieci do Jana Pawła II. Świadczą o miłości do Karola Wojtyły, przekonaniu o Jego świętości i pragnieniu kierowania się w życiu wartościami, które przekazał Polski Papież. Oryginał „Listów sercem pisanych” został ofiarowany podczas procesji z darami na Mszy św. 10 listopada, natomiast kopia znajduje się w szkole. Za przygotowanie publikacji odpowiedzialna była Agnieszka Korzeń.

 

 1. Konkurs poezji ,, Za poezję go uwielb”

W listopadzie odbył się szkolny konkurs recytatorki poezji Św. Jana Pawła II pt. ,, Za poezję Go uwielb” Celem konkursu była popularyzacja poezji św. Jana Pawła II, uwrażliwienie młodych ludzi na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne przesłanie poezji naszego Wielkiego Papieża Polaka. Inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji Jana Pawła II, szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa oraz rozwijanie aktywności twórczej. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach:
I kategoria: uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej
II kategoria: uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w pierwszej kategorii:

I miejsce milena Madej kl.II

II miejsce Lena Kmak kl. IV

III miejsce Nikola Skrobot kl. III

Wyróżnienia: Klaudia Jarocha kl. III

                      Michał Kalisz kl. II

                      Adrian Szura kl. III

W drugiej kategorii przyznano dwa wyróżnienia:

                      Natalia Gut kl..V

                     Michał Szczerba kl. V

Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i dyplomy. Za organizację konkursu odpowiedzialne były p. Barbara Jerzak oraz p. Bożena Kozioł, p. Edyta Sopala.

 

 1. Wydanie okolicznościowego kalendarza

W miesiącu listopadzie został przygotowany okolicznościowy kalendarz na rok 2024.  W kalendarzu zostały umieszczone zdjęcia grupowe uczniów z poszczególnych klas oraz nauczycieli. Zdjęcia zostały wykonane przez panią Paulinę Burkot.

 1. Rodzinny konkurs pt. „Najpiękniejszy różaniec”.

W innowację wpisał się także coroczny konkurs na najpiękniejszy różaniec skierowany do uczniów i klasy I. Było to nawiązanie do ulubionej modlitwy Jana Pawła II. W konkursie wzięło udział 10 uczniów wraz z rodzinami. Prace w konkursie oceniali p. Małgorzata Dranka, p. Paulina Burkot oraz wolontariusze z SKW Julia Łaś i Jakub Szczerba. Następnie została zorganizowana wystawa w szkole i w kościele parafialnym. Rozdanie nagród nastąpiło w kościele parafialnym w dniu 13 października na zakończenie nabożeństw fatimskich. Nagrody wręczał ks. Piotr Pasek – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.

 

 1. Różaniec papieski

 

W Dzień Papieski, przypadający w tym roku 15 października, uczniowie klasy V odmówili w kościele parafialnym różaniec przed Mszą św. z udziałem dzieci o godz. 12.00.

 

 1. Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia

15 października 2023r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Przyjazne serca” wzięli udział w zbiórce na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wyznaczeni uczniowie kwestowali na placu kościelnym przed i po każdej Mszy św.

 

 1. Dzień koloru żółto – białego

!6 października, w dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża w naszej szkole został ogłoszony dzień koloru żółto – białego. Każdy mógł założyć ubranie w tym kolorze. Ponadto na centralną akademię zostały wykonane dla chóru szkolnego kokardy w kolorze flagi Watykanu.

 

 1. Wystawa dorobku szkoły związana z Patronem

Wystawa ta została przygotowana na Sali gimnastycznej przez p. Monikę Magiera,

 1. Annę Gryboś i p. Danutę Belczyk. Uczestnicy jubileuszu mogli oglądać zgromadzone przez 20 lat kroniki, publikacje i rekwizyty związane z Janem Pawłem II.

 

 1. Udział w XXXI Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Gródku n. Dunajcem.

23 IX 2023r. pani Dyrektor wzięła udział w  XXXI Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Gródku n. Dunajcem.

 

Na ten wyjątkowy jubileusz zostało zaproszonych wiele znakomitych gości. dla których okolicznościowe zaproszenia wykonała p. Paulina Burkot.

Wszystkie działania objęte w tej innowacji były przeprowadzane w porozumieniu i z pomocą p. dyrektor Haliny Łaś. 

Dziękujemy Pani Dyrektor i wszystkim nauczycielom za pomoc w zrealizowaniu tej innowacji, która z pewnością pomogła przeżyć jubileusz 20 lecia nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół  w Staszkówce tak uroczyście.

Edyta Sopala

Agnieszka Korzeń

 

Data dodania: 2024-01-16 21:02:46
Data edycji: 2024-01-16 21:04:22
Ilość wyświetleń: 134
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej